Skip to main content

Do you want to be an evaluation site?

GB

Do you want to be an evaluation site?

The purpose of SKUP is to improve the quality of near patient testing in Scandinavia by providing objective and supplier-independent information about analytical quality and user-friendliness of laboratory equipment. This information is generated by organising SKUP evaluations which also includes the intended users of the equipment. The intended users of point-of-care equipment are usually health care professionals, and possible locations for an SKUP evaluation can be primary health care centres or emergency departments. Some of our evaluations are performed partly by experienced laboratory personnel, hence hospital laboratories are also need as evaluations sites. All patient results from the evaluated equipment are confirmed by analyses on the routine method at a hospital laboratory.

When participating as an evaluation site, SKUP will provide all necessary equipment and training in using the equipment, in addition you will receive financial compensation for the work.

If you are considering being an evaluation site, or have any questions, please contact SKUP secretary:

Christine Morken
christine.morken@noklus.no
+47 404 72 928


DK

Kunne du tænke dig at være afprøvningsted?

SKUP har til formål at forbedre kvaliteten af patientnære analyser i Skandinavien ved at fremskaffe objektiv og leverandøruafhængig information om analysekvalitet og brugervenlighed af laboratorieudstyr. Dette gøres ved at organisere SKUP-afprøvninger, som også omfatter de tiltænkte brugere af udstyret. De tiltænkte brugere af patientnært laboratorieudstyr er ofte sundhedspersonale, og mulige steder for en SKUP-afprøvning er i almen praksis eller akutmodtagelser. Nogle af vores afprøvninger udføres delvist af erfarent laboratoriepersonale, derfor er der også behov for hospitalslaboratorier som afprøvningssted. Alle patientresultater fra det evaluerede udstyr bliver bekræftet ved hjælp analyser fra rutinemetoden på et hospitalslaboratorium.

Ved deltagelse som afprøvningssted, sørger SKUP for alt nødvendigt udstyr og træning i brug heraf. Derudover vil du modtage økonomisk godtgørelse for arbejdet.

Hvis I er interesserede i at blive et afprøvningssted eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte SKUP-sekretariatet i Norge eller SKUP-koordinatoren i Danmark:

Christine Morken

christine.morken@noklus.no  

404 72 928

Dår Kristian Kur

daar.kur@deks.dk

3863 4406

 
SE

Skulle ni vilja vara ett utprövningsställe?

SKUPs syfte är att förbättra kvaliteten på patientnära analyser i Skandinavien genom att ta fram objektiv och leverantörsoberoende information om analytisk kvalitet och användarvänlighet hos laboratorieutrustningar. Detta görs genom att organisera SKUP-utprövningar, vilka också inkluderar de avsedda användarna av utrustningen. De avsedda användarna av patientnära laboratorieutrustning är vanligen sjukvårdspersonal och möjliga utprövningsställen är t ex vårdcentraler och akutmottagningar. Flera av våra utprövningar utförs också delvis av erfaren laboratoriepersonal, därför behövs även sjukhuslaboratorier som utprövningsställen. Alla patientresultat från den utprövade utrustningen konfirmeras genom analys på en rutinmetod på ett sjukhuslaboratorium.

Utprövningsställena får upplärning av den nya utrustningen, samt denna utrustning och nödvändiga tillbehör via SKUP, dessutom får ni ersättning för arbetstid och för extra analyser på rutinmetoden.

Om ni är intresserade av att utföra SKUP-utprövningar eller har några frågor är ni välkomna att höra av er till SKUPs sekretariat i Norge eller SKUP-koordinatorn i Sverige:

Christine Morken

christine.morken@noklus.no  

404 72 928

Elisabet Eriksson Boija

elisabet.eriksson.boija@equalis.se

018 490 31 44

 
NO

Ønsker du å være utprøvingssted?

SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUP-utprøvinger som også inkluderer de tiltenkte brukerne av utstyret. De tiltenkte brukerne av pasientnært utstyr er gjerne helsepersonell, og aktuelle utprøvingssteder kan f.eks. være legekontor, legevakter eller sykehusavdelinger. Mange av våre utprøvinger blir også helt eller delvis utført av trent laboratoriepersonell, og vi har derfor også behov for sykehuslaboratorium som utprøvingssted. Alle pasientresultater fra det utprøvde laboratorieutstyret blir bekreftet ved analysering på rutinemetoden ved et sykehuslaboratorium.

Ved å delta som utprøvingssted for en SKUP-evaluering stiller SKUP med alt nødvendig utstyr og opplæring i bruk av instrumentet/testen, samt at dere mottar noe økonomisk kompensasjon for arbeidet dere gjør. I tillegg får dere dekket analysekostnader til rutineanalysering av analysen på et sykehuslaboratorium.

Dersom du/dere kunne tenke dere å bidra til en SKUP-evaluering eller har spørsmål om dette, ta kontakt med SKUP sekretariat/koordinator i Norge:

Christine Morken
christine.morken@noklus.no
404 72 928

We use technologies, including cookies, to collect information about you for statistical purposes.
By clicking ‘Accept’, you give your consent for all these purposes.